FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Camping Campachadh

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s a vocabulary list that will be handy for people who like camping.Seo liosta briathrachais a bhios feumail do dhaoine a tha measail air campachadh.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
camping campachadh <))
campsite làrach campachaidh <))
tent teanta <))
sleeping bag poca-cadail <))
fire teine <))
fun spòrs <))
friendship càirdeas <))
Equipment Uidheamachd <))
backpack poca-droma <))
boots bòtannan <))
compass combaist <))
binoculars prosbaig <))
torch toirds <))
Nature Nàdar <))
in the countryside air an dùthaich <))
outdoors air a’ bhlàr a-muigh <))
grass feur <))
a field achadh <))
peace sìth <))
bugs biastagan <))
midges meanbh-chuileagan <))