FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Gaelic vocabulary: Easter Briathrachas: A’ Chàisg

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Learn Gaelic words and phrases about Easter. Easter images are ubiquitous in Spring. Here are are some words connected with this unique time of the year. Ionnsaich briathrachas Gàidhlig mun a' Chàisg. Chithear ìomhaighean na Càisge air feadh an àite as t-earrach. Seo faclan a tha ceangailte ris an àm shònraichte seo den bhliadhna.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
Easter A’ Chàisg <))
Lent An Carghas <))

Easter weekend. Deireadh-seachdain na Càisge.

English Gàidhlig  
Good Friday Dihaoine na Ceusta <))
Easter Sunday Didòmhnaich na Càisge <))
Easter Monday Diluain na Càisge <))

Christian words related to Easter. Faclan Crìostail a tha ceangailte ris A’ Chàisg.

English Gàidhlig  
Jesus Christ Ìosa Crìost <))
cross, crucifix crann-ceusaidh <))
resurrection aiseirigh <))
faith creideamh <))
hope dòchas <))

Easter activities Cur-seachadan na Càisge

English Gàidhlig  
egg ugh <))
eggs uighean <))
hill cnoc <))
decorate sgeadaich <))
roll roilig <))

Some of us eat too much of this! Bidh cuid againn ag ithe fada cus dhe seo!

English Gàidhlig  
chocolate teòclaid <))
chocolate egg ugh teòclaid <))

Nature Nàdar

English Gàidhlig  
daffodil lus a’ chrom-chinn <))
rabbit coineanach <))
rabbit rabaid <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.