FaclairDictionary EnglishGàidhlig

The Election An Taghadh

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Learn Gaelic words and phrases about politics. Here’s a list of words that are really useful for elections.Ionnsaich briathrachas Gàidhlig mu phoilitigs. Seo liosta a tha gu math feumail airson taghaidhean.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

Word Facal  
election taghadh
party pàrtaidh
politician neach-poilitigs
Scottish Parliament Pàrlamaid na h-Alba
the House of Commons Taigh nan Cumantan
Member of the Scottish Parliament (MSP) Ball-Pàrlamaid na h-Alba (BPA)
Member of Parliament (MP) Ball-Pàrlamaid (BP)
constituency candidate tagraiche roinne-taghaidh
list candidate tagraiche liosta
campaign iomairt
contest, competition farpais
challenge dùbhlan
debate deasbad
vote bhòt
polling-station ionad-bhòtaidh
voter neach-taghaidh
election result toradh taghaidh
success, victory buaidh
The Scottish Conservatives Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
The Scottish Green Party Pàrtaidh Uaine na h-Alba
The Scottish Labour Party Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Scottish Liberal Democrats Libearalaich Dheamocratach na h-Alba
The Scottish National Party Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba