FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Scottish Gaelic vocabulary: drinks Briathrachas Gàidhlig: deochan

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s a list of words that could be useful on your language learning journey. Seo liosta de dh’fhaclan a dh’fhaodadh a bhith feumail air do shlighe ionnsachaidh.

Learn Scottish Gaelic vocabulary and words for drinks. People get thirsty in any language! Maybe you want to tell someone that you are thirsty, or you like something. Sometimes, you want to tell others that something is tasty, or that it is unpleasant! Ionnsaich briathrachas Gàidhlig mu dheochan. Bidh daoine pàiteach ann an cànan sam bith. 'S dòcha gum bi feum agad innse do chuideigin gu bheil am pathadh ort, no gu bheil thu measail air rudeigin. Uaireannan, bidh thu ag innse do chàch gu bheil blas math air rud, no gu bheil e gu math mì-chàilear!

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

Drink Deoch  
tea <))
coffee cofaidh <))
a cuppa srùpag <))
water uisge <))
water (Lewis dialects) bùrn <))
milk bainne <))
orange juice sùgh orains <))
alcohol deoch làidir <))
a pint pinnt <))
beer leann <))
cider leann-ubhal <))
lager lagair <))
a dram drama <))
rum ruma <))
whisky uisge-beatha <))
brandy branndaidh <))
white wine fìon geal <))
red wine fìon dearg <))
gin sineubhar <))
sherry searaidh <))

Barrachd fiosrachaidh air a’ chuspair seo Further resources on this subject

Speaking our Language Speaking our Language
Check out Episode 5 of Speaking our Language. It is about asking for drinks. Learn how to ask for your favourite drink. Thoir sùil air Prògram 5 de Speaking our Language. Tha am prògram seo a’ dèiligeadh ri bhith a' faighneachd airson rudeigin ri òl. Ionnsaich mu dheochan, iarraidh is eile.
Little by little Beag air Bheag
Learn more phrases and orders with Unit 12 of Little by Little which is based on eating and drinking. Ionnsaich barrachd abairtean agus òrdughan le Aonad 12 de Bheag air Bheag a tha stèidhichte air ithe is òl.