FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Dates Cinn-latha

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here are the days of the week and months of the year in Gaelic.Seo làithean na seachdain agus mìosan na bliadhna sa Ghàidhlig.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

Word Facal  
Days Làithean <))
Monday Diluain <))
Tuesday Dimàirt <))
Wednesday Diciadain <))
Thursday Diardaoin <))
Friday Dihaoine <))
Saturday Disathairne <))
Sunday Didòmhnaich <))
Sunday (lit. Day of the Sabbath) Là na Sàbaid <))
January Am Faoilleach <))
February An Gearran <))
March Am Màrt <))
April An Giblean <))
May An Cèitean <))
June An t-Ògmhios <))
July An t-Iuchar <))
August An Lùnastal <))
September An t-Sultain <))
October An Dàmhair <))
November An t-Samhain <))
December An Dùbhlachd <))

To write the date in Gaelic, add the day and the month in the same order as you would with English. Don’t worry about writing 1st or 2nd – just write in the number. Here are some examples: Airson ceann-latha a sgrìobhadh sa Ghàidhlig, cuir an latha ’s am mìos san aon ordùgh ‘s a chuireadh tu iad sa Bheurla. Na gabh dragh mu 1ad no 2na – sgrìobh an àireamh leatha fhèin. Seo eisimpleirean:

Monday 12 January 2017 Diluain 12 Faoilleach 2017
Wednesday 20 May 2017 Diciadain 20 Cèitean 2017