FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Fruit Measan

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s a selection of Gaelic words for different sorts of fruit.Seo taghadh de dh’fhaclan Gàidhlig airson diofar sheòrsaichean mheasan.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
apricot apracot <))
banana banana <))
grape fìon-dhearc <))
melon meal-bhuc <))
peach peitseag <))
pineapple anann <))
pomegranate gràn-ubhal <))

Common fruits to grow in the garden Measan a bhios gu cumanta a’ fàs ann an gàrradh

English Gàidhlig  
apple ubhal <))
cherry sirist <))
pear peur <))

Berries Dearcan

English Gàidhlig  
berry dearc <))
bramble, blackberry smeuran <))
blackcurrant dearcan-dubh <))
redcurrant dearcan-dearg <))
raspberry sùbh-craoibh <))
strawberry sùbh-làir <))

Citrus fruits Measan-geura

English Gàidhlig  
lemon liomaid <))
lime teile <))
orange orainsear <))
grapefruit seadag <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.