FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Christmas Nollaig

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Some vocabulary for this merry time of yearBeagan briathrachais airson an àm shona seo den bhliadhna

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
Christmas An Nollaig <))

The days of Christmas Làithean na Nollaig

English Gàidhlig  
Christmas Eve Oidhche Nollaig <))
Christmas Day Là na Nollaig <))
Boxing Day, St. Stephen's Day Là Fhèill Steafain <))

Christmas greetings Beannachdan na Nollaig

English Gàidhlig  
Merry Christmas! Nollaig Chridheil! <))
Happy New Year! Bliadhna Mhath Ùr! <))

It is a Christian celebration ’S e fèill Chrìostaidh a th’ ann

English Gàidhlig  
Jesus Ìosa <))
stable stàball <))
star rionnag <))
angel aingeal <))

Symbols of Christmas Samhlaichean na Nollaig

English Gàidhlig  
candle coinneal <))
bell clag <))
holly cuileann <))
mistletoe uil-ìoc <))
Santa Claus Bodach na Nollaig <))
tree craobh <))
decoration loinnearan <))
lights solais <))
card cairt <))
gift tìodhlac <))
stocking stocainn <))

Add '(na) Nollaig' after any of these, e.g. 'craobh (na) Nollaig' - Christmas tree, 'cairt (na) Nollaig' - Christmas card. Cuir '(na) Nollaig' às dèidh gin de na faclan seo, m.e. 'craobh (na) Nollaig' - Christmas tree, 'cairt (na) Nollaig' - Christmas card.

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.