FaclairDictionary EnglishGàidhlig

The Time An Tìm

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s some help on how to speak about different lengths of time in GaelicSeo beagan cuideachaidh air mar a bhruidhneas sinn mu dhiofar ùineachan sa Ghàidhlig

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
time tìm <))
second diog <))
minute mionaid <))
hour uair a thìde <))
day latha <))
week seachdain <))
weekend deireadh seachdain <))
fortnight cola-deug <))
month mìos <))
season ràith <))
year bliadhna <))
decade deichead <))
century linn <))

Times of the day Amannan den latha

English Gàidhlig  
day latha <))
morning madainn <))
afternoon, evening feasgar <))
night oidhche <))

Times of the week Amannan den t-seachdain

English Gàidhlig  
today an-diugh <))
yesterday an-dè <))
tomorrow a-màireach <))
day after tomorrow an-earar <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.