FaclairDictionary EnglishGàidhlig

The Beach An Tràigh

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Some of the world's most beautiful beaches are in Scotland.Tha cuid de na tràighean as àlainne san t-saoghal ann an Alba.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
beach tràigh <))
on the beach air an tràigh <))

Here are some of the landscape features that you can see at the beach. Seo feadhainn de na feartan-tìre a tha ri fhaicinn aig an tràigh.

English Gàidhlig  
coast costa <))
shore cladach <))
cove, inlet geodha <))

Words that are connected to water. Seo faclan a tha ceangailte ri uisge.

English Gàidhlig  
sea muir <))
ocean cuan <))
waves tuinn <))
tide làn <))
low tide muir-tràigh <))
high tide muir-làn <))

Things to see at the beach. Rudan a chì thu aig an tràigh.

English Gàidhlig  
sand gainmheach <))
seaweed feamainn <))
shells sligean <))
harbour caladh <))
sand dune dùn gainmhich <))
boat bàta <))
crab crùbag <))

Things to do on the beach. Rudan a nì thu air an tràigh.

English Gàidhlig  
bucket bucaid <))
spade spaid <))
barefooted cas-rùisgte <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.