FaclairDictionary EnglishGàidhlig

The Spring An t-Earrach

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Our attention is drawn to the world of nature and the glorious changes that we see when this season arrives.Bidh ar n-aire ga tarraing gu saoghal nàdair agus na h-atharrachaidhean eireachdail a chithear nuair a thig an ràith seo.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
spring earrach <))
the spring an t-earrach <))
in spring as t-earrach <))

Animals Ainmhidhean

English Gàidhlig  
chick, young creature isean <))
lamb uan <))
lambing season àm breith nan uan <))
tadpole ceann-phollan <))
caterpillar burras <))
bee seillean <))

Growth Fàs

English Gàidhlig  
grow fàs <))
egg ugh <))
nest nead <))
seed sìol <))
warmth blàths <))

Plants and flowers Lusan agus flùraichean

English Gàidhlig  
blossom blàth <))
bud gucag <))
daffodil lus a’ chrom-chinn <))
crocus cròcas <))
tulip tiuilip <))

Find more words about this important spring festival, Easter Gheibhear tuilleadh fhaclan mu fhèill shònraichte an earraich, A’ Chàisg

English Gàidhlig  
Easter A’ Chàisg <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.